Menu

Subotnja bajkovnica

Subotnja bajkovnica je čuvanje djece subotom ujutro od 9 do12 sati uz bajku te ples i druge igre i aktivnosti tematski vezane uz samu priču. Užina je uključena. Za djecu dobi  4 - 7 godina.